GRAFIT ARCHITEKCI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

NASZE PROJEKTY

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwala nam na projektowanie zarówno budynków biurowych, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, hal magazynowych jak i osiedli mieszkaniowych oraz budynków mieszkalnych. Wykonujemy również projekty przebudów, modernizacji i adaptacji obiektów.

projekty budynków biurowych

Budynki biurowe

projekty obiektów przemysłowych

Użyteczność Publiczna

projekty hall

Obiekty przemysłowe

projekty osiedli

Budynki mieszkalne

Jako Pracownia Projektowa Grafit Architekci funkcjonujemy od 2008 r.

Zajmujemy się pełną obsługą projektową inwestycji budowlanych. Uczestniczymy w procesach inwestycyjnych od momentu zakupu nieruchomości, poprzez etap sporządzania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

REFERENCJE

ZAKRES OFEROWANYCH PRZEZ NAS PRAC:

Grafit Architekci

Zajmujemy się opracowywaniem wielobranżowych projektów budowlanych, przetargowych oraz wykonawczych wraz z prowadzeniem wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

Grafit Architekci

Wykonujemy kompleksowo realizację wszystkich procedur prawno-budowlanych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, w tym decyzje pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodno-prawne

Grafit Architekci

Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Grafit Architekci

Opracowujemy koncepcje architektoniczne oraz funkcjonalno-przestrzenne obiektów oraz analizy chłonności dla działek i terenów inwestycyjnych

Grafit Architekci

Opracowujemy ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i p.poż. oraz opinie techniczne niezbędne dla przebudów i rozbudów obiektów budowlanych

Grafit Architekci

Dwa nasze główne działy obecnej działalności to obiekty przemysłowe (hale magazynowe, zakłady produkcyjne, sortownie owoców, przetwórnie, oczyszczalnie ścieków) oraz architektura kubaturowa (budynki biurowe, mieszkalne, użyteczności publicznej)

Jako zespół doświadczonych architektów tworzymy pracownię o bogatej ofercie projektowej

BUDUJEMY DOBRE RELACJE Z KLIENTEM I W PEŁNI POZNAJEMY JEGO OCZEKIWANIA

Podstawą naszej skuteczności jest nie tylko wiedza i doświadczenie w zakresie projektowania budynków biurowych czy obiektów przemysłowych, ale także umiejętność wykorzystania naszej wszechstronności poprzez pracę w wielobranżowym zespole. Projekt obejmujemy kompleksową opieką, biorąc udział w całym procesie inwestycyjnym - od zakupu działki do zakończenia budowy.

Grafit Architekci
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Filtrowa 67d lok. 113 
02-055 Warszawa
pon. - pt. 09:00 - 17:00