ZESPÓŁ HAL MAGAZYNOWYCH Z BUD. BIUROWYMI W SĘKOCINIE

Projekt przewiduje budowę zespołu hal o funkcji magazynowej oraz towarzyszących im budynków biurowych. Obiekt podzielony będzie na sześć części. Każda z nich będzie funkcjonowała niezależnie.Zaproponowany obiekt zarówno formą jak i kolorystyką nawiązuje do projektowanej funkcji. W bryle budynku poprzez zróżnicowanie kolorów rozróżniono poszczególne funkcje i zaakcentowano wejścia do poszczególnych części. 

Powierzchnia terenu inwestycji: 41 427 m² 

Powierzchnia całkowita całego kompleksu: 14 957 m² w tym: 
-hal magazynowych: 12 917 m² 
-budynków biurowych: 2 040 m² 

Powierzchnia użytkowa całego kompleksu: 14 584 m² w tym: 
-hal magazynowych: 12 766 m² 
-budynków biurowych: 1 818 m² 

Lokalizacja: Sękocin Stary, gmina Raszyn 
Inwestor: F.D.S Property and Development Sp. z o.o

projekty hall magazynowych
projekty osiedli